طراحی اتاق خواب مدرن برای نوجوان
خواب کودک گیشا
مهر ۳۰, ۱۳۹۷
پذیرایی مدرن و معاصر
پذیرایی کانتمپورری زرین
مهر ۳۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

پذیرایی مدرن ستارخان

پذیرایی مدرن و گرم
طراحی پذیرایی در سبک معاصر

پذیرایی مدرن و گرم

 
این طراحی در آپارتمانی به مساحت 140 مترمربع و بر اساس بودجه و سلیقه یک خانواده ۴ نفره انجام شد . سبک کار مدرن باجزئیات کم بود که با بودجه ای متوسط قابل اجرا باشد.سطح اصلی جداره پذیرایی را برای کاغذ دیواری پوشیده شد.تا دیواره اصلی نشیمن تعریف شود .سقف ها ساده و بدون شکست طراحی شد تا حداکثر استفاده از ارتفاع انجام شود و نیز نور روز بتواند تا عمق بیشتری در پذیرایی نفوذ کند.کف از یرامیک های روشن با نقش های کم استفاده تا فضا بزرگتر بنظر برسد