پذیرایی مدرن و گرم
پذیرایی توحید
آبان ۲, ۱۳۹۷
پذیرایی مدرن
پذیرایی نارنجستان
آبان ۲, ۱۳۹۷
نمایش همه

پذیرایی نارمک

پذیرایی مدرن
طراحی پذیرایی مدرن با مبلمان مدرن

پذیرایی مدرن

 
آپارتمان رودکی یک واحد لوکس مدرن بود. مالکین مایل بودند براساس مبلمان که در منزل قبل از آن استفاده کرده بودند این آپارتمان را چیدمان کنند.بنابر این تیم طراحی برای هماهنگ شدن این فضا با مبلمان پست مدرن موجود با توجه به بودجه مالکین طراحی داخلی دوباره بررسی شد و تغییراتی ایجاد شد. دیوار پشت تلویزیون با چوب طبیعی پوشانده شد . روکش مبل ها با پارچه مخمل کوبیده عوض شد تا شکل مدرن تری داشته باشند.روکش صندلی های نهار خوری نیز با صنلی ها مدرن تعویض شد. یک مبل اِل شکل و دوعدد مبل تک نفره برای نشیمن تلویزون به مجموعه مبلمان اضافه کردیم تا مبلمان کامل شود.